Om Rosenmetoden

Rigmor Palmqvist

Rosenterapeut på Söders hälsocenter, Stockholm.

Marion Rosen och Rosenmetoden/Rosenterapi


Rosenmetoden som också kallas Rosenterapi skapades av Marion Rosen, född 1914 i Tyskland. Hon lärde sig som ung hur betydelsefull andningen är för kroppens utveckling och rytm. Hon utbildade sig till fysioterapeut och både arbetade och bodde i Berkley, USA.


Genom sina klienter lärde hon vilka möjligheter kroppen har att bota sig själv. Hon lade märke till hur klienterna tillfrisknade snabbare när hon talade med dem under behandlingen. Hon lyssnade och förklarade samtidigt för dem vilka reaktioner hon märkte i deras kroppar när de blev känslomässigt berörda av det de berättade.


Marion Rosens tes är att livets händelser kan märka kroppen i så hög grad att vi til slut inte kan utnyttja kroppens möjligheter. De muskelspänningar vi utvecklar och det sätt vi andas på är vägvisare till våra känslor och vad det innebär.


Hon blev 97 år och arbetade som rosenterapeut ända fram till sin död 2012.


Livet formar oss

Allteftersom livet formar oss har vi lärt oss att hålla tillbaka och ta kontrollen över våra känsloreaktioner. Det som en gång var ett sätt att överleva eller hantera i vår omgivning kan så småningom börja ta sig uttryck som smärta, spänningar i kroppen eller humörsvängningar. Rosenterapi ger dig en möjlighet att komma tillbaka till och göra medvetet det som begränsar, håller ihop eller gör ont. Det du blir medveten om kan du acceptera eller släppa taget om.


Forskning visar att Rosenterapi kan ge:

  • Förbättrad psykisk hälsa
  • Förbättrad fysisk hälsa
  • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
  • Stöd i personligt växande
  • Utökad kraft att genomföra livsförändringar
Marion Rosen Rosenmetoden Rosenbehandling Rosenterapeut

Rosenmetodens grundare Marion Rosen under en behandling.